ImageModel Info
KSTAP05PHA
9000 BTU (ASHRAE) 5000 BTU (DOE) 115V Portable Air Conditioner
KSTAP07PHA
7000 BTU (DOE) 10000 BTU (ASHRAE) 115V Portable Air Conditioner KSTAP07PHA
KSTAT08-1C
8,000 BTU 115-Volt Through-the-Wall Air Conditioner
KSTAT10-2C
10,000 BTU 230-Volt Through-the-Wall Air Conditioner
KSTAT12-1C
12,000 BTU 115-Volt Through-the-Wall Air Conditioner
KSTAT12-2C
12,000 BTU 230-Volt Through-the-Wall Air Conditioner
KSTAW12BE
12,000 BTU Window-Mounted Air Conditioner
KSTAW12CE
550-sq ft Window Air Conditioner (115-Volt; 12000-BTU) ENERGY STAR
KSTAW15CE
15,100 BTU Window/Wall Air Conditioner
KSTAW18C
1000-sq ft Window Air Conditioner (115-Volt; 18000-BTU) ENERGY STAR
KSTAW25C
1500-sq ft Window Air Conditioner (230-Volt; 25000-BTU) ENERGY STAR
KSTHW12A
550-sq ft Window Air Conditioner with Heater (230-Volt; 12000-BTU)
KSTHW18A
1000-sq ft Window Air Conditioner with Heater (230-Volt; 18500-BTU)
KSTHW25A
1500-sq ft Window Air Conditioner with Heater (230-Volt; 25000-BTU)